Formularz zgłoszeniowy sprzętu do naprawy

Proszę uważnie przeczytać i wypełnić rubryki zamówienia.


Dane produktu

np.Husqvarna E10

np.20131012

np.00001820

* Pola wymagane


Dane osobowe

W przypadku braku możliwości naprawy lub braku zgody na naprawę odpłatną (pogwarancyjną) wyrażam zgodę na wysłanie sprzętu na adres wskazany w formularzu na mój koszt.

Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją obsługi zakupionego sprzętu, warunkami gwarancji oraz w/w instrukcją dostarczenia sprzętu celem naprawy lub okresowego przeglądu i przesyłam samą maszynę wraz z rozrusznikiem bez dodatkowego wyposażenia.